93 210 10 90

instalacion-electricidad-industrias

Per Indústria i edificacions del sector terciari realitzem un manteniment integral, mantenim la total totes les instal · lacions d’un edifici, tant si es tracta d’instal · lacions generals com instal · lacions de producció.

Podem modificar les instal · lacions sense que això suposi l’alteració de les condicions de treball.

Tenim capacitat de reacció ràpida davant de les avaries, minimitzant el temps de ruptura de producció.

ESTEM ESPECIALITZATS EN AUTOMATISMES (immòtica).

 

Gestió integral d’edificis de manera intel · ligent

La immòtica consisteix en l’automatització dels edificis, amb l’objectiu de millorar la seva eficiència energètica mitjançant el control del funcionament de les seves instal · lacions tècniques, a través d’una sèrie de solucions que faciliten una gestió integral i intel · ligent dels mateixos.

La immòtica és un sistema que s’està implantant progressivament en les construccions d’ús terciari i industrial, avui dia són aquestes les que treuen el màxim partit a aquesta tecnologia. Principalment els hotels, centres educatius, hospitals, geriàtrics i immobles d’oficines, entre altres.

Resulta fonamental que totes les partides susceptibles de proporcionar estalvis de consum, estiguin controlades a través de la inmòtica, i que, des del quadre de comandaments, es realitzen les accions pertinents per aconseguir tal finalitat, en virtut de condicionants concrets, com els horaris, les rutines, el volum de persones, l’estació de l’any, la climatologia i altres circumstàncies específiques previstes en el programari.

La il · luminació, la climatització, els ascensors, el reg, els dispositius d’accés, etc., Es poden activar o aturar-se en funció de factors orientats a la reducció dels consums, sense que això afecti el confort de les persones.

La finalitat de la inmòtica és millorar l’eficiència energètica de l’immoble.