93 210 10 90
  • Instal·lacions de veu i dades en oficines i habitatges.
  • Instal·lacions de videoporters i porters automàtics.
  • Sistemes domotitzats.
  • Reparacions en errors de senyal d’antena, senyal telefònica, videoporters i porters automàtics.
  • Instal·lacions d’armaris RACK per oficines, amb tal de centralitzar la veu i dades del mateix.